Onnistu ja voi työssä paremmin.

Toimivampi työyhteisö

”Aitous, läsnäolo, läpinäkyvyys ja rohkeus ovat työnohjaajana minua määrittäviä tekijöitä. Hyvä työnohjaus muodostuu kohtaamisesta, kuulluksi tulemisesta, yhdessä pohtimisesta ja uudella tavalla ajattelusta. Hyvässä työnohjausprosessissa syntyy oivalluksia ja uudenlaista näkökulmaa työn tekemiseen ja työssä olemiseen. ”

Miia Hänninen

Työnohjaus

Teen ryhmä- ja yksilötyönohjausta, kriisityönohjausta sekä esimiestyön valmennusta.

Määrittelen työnohjausta menetelmänä, jossa työntekijät tutkivat yhdessä työnohjaajan kanssa omaan perustehtävään, työtapaan ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia ja käsityksiä niin asiakkaan, työntekijän, johdon kuin työyhteisön näkökulmasta. Työnohjaus tarjoaa ohjattaville mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan työn tekemistä; sitä miten työn tekeminen olisi mahdollisimman mielekästä ja rakentavaa ja mitkä asiat työssä edistävät työhyvinvointia ja kehittymistä ja parhaan lopputuloksen saavuttamista.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen viitekehys muodostuu dialogisuudesta, reflektiivisyydestä, narratiivisuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Tavoitteena on synnyttää dialogisia prosesseja, joiden avulla oma toiminta, organisaatio, yhteistyö ja johtaminen kehittyy. Tavoite on kannustaa ja ohjata osallistujia keskustelun, eli dialogin, kautta tuottamaan yhdessä jotakin uutta.

Pyrin aina ohjaustilanteissa luomaan parhaat mahdolliset puitteet turvalliselle sekä luottamukselliselle työskentelylle. Haluan kannustaa ohjattavia pohtimaan sitä, miten meidän kannattaa olla, ajatella ja toimia, jotta oma toiminta, yhteistyö ja työyhteisö kehittyy.

”Hyvä työnohjaus muodostuu kohtaamisesta, kuulluksi tulemisesta, yhdessä pohtimisesta ja uudella tavalla ajattelusta. Hyvässä työnohjausprosessissa syntyy oivalluksia ja uudenlaista näkökulmaa työn tekemiseen.”

Taustani

Ohjaan niin yksilöitä, ryhmiä kuin työyhteisöjä. Teen myös case- ja kriisityönohjausta sekä esimiestyön valmennusta. Parityönohjausta suosittelen vaativissa työyhteisötilanteissa tai suurissa työyhteisöissä. Tällöin työskentelen työparin kanssa. Erityisen mielenkiintoista minusta on johtamisen kehittäminen.

Toimin sivutoimisena työnohjaajana eri sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä. Olen työnohjannut lastensuojelussa, vammais- ja vanhuspalveluissa, varhaiskasvatus- ja sivistystoimessa, erikoissairaanhoidossa, turvapaikanhakijatoimijoiden parissa – kunnalla, sairaanhoitopiirissä, yksityisellä, järjestöissä ja säätiöissä.

Palkkatyössä johdan Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:tä. Aiemmin olen toiminut esimies- ja asiantuntijatehtävissä valtionvirkamiehenä, sekä terveys- ja sosiaalialan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Olen muun muassa työskennellyt yksin turvapaikkaa hakevien lasten aseman parantamiseksi, tehnyt kehitysyhteistyötä lastensuojelun ja terveyskysymysten parissa, ollut mukana tuottamassa dokumenttielokuvaa burundilaisten pakolaisleirillä, johtanut kansalaisjärjestön ennaltaehkäisy- ja koulutussektoria sekä kansainvälistänyt tutkimuslaitoksia, innovaatioita ja yrityksiä.

Työni on ollut pääsääntöisesti johtamista ja kehittämistä, jossa keskiöön on noussut luottamuksen rakentaminen ja yhteisen ymmärryksen synnyttäminen. Olen työskennellyt Suomen lisäksi Ecuadorissa, Yhdysvalloissa, Tansaniassa ja Papua-Uusi-Guineassa. Työnohjaan myös englanniksi. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja työnohjaaja. Lisäksi olen suorittanut Turun Kauppakorkeakoulussa vuoden mittaisen liikkeenjohdon valmennusohjelman.

Yhteystiedot

Miia Hänninen
Työnohjaaja
+358 50 536 7283
miia@tierraconsulting.fi