Konsultoinnilla tehokkuutta työhteisön viestintään

Konsultointimme tarkoitus on auttaa työyhteisöjä kehittämään palaute-  ja vuorovaikutuskäytäntöjä monikulttuurisuuden näkökulmasta. Analysoimme työyhteisön rakenteita ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat vuorovaikutuksen kehittymiseen. Teemme ehdotuksia vuorovaikutusta tukevien rakenteiden ja käytäntöjen luomiseen työyhteisössä. Konsultointi on suunnattu työyhteisöille, jotka haluavat kehittää rakenteita ja käytäntöjä tukemaan sujuvaa ja tehokasta vuorovaikutusta. Konsultoinnin jälkeen työyhteisöt :

  • Ymmärtävät rakenteiden ja käytäntöjen merkityksen toimivan monikulttuurisen vuorovaikutuksen luomisessa.
  • Omaavat tiedon ja välineet tarvittavien muutosten tekemiseen.
  • Osaavat arvioida uusia käytänteitä ja rakenteita monikulttuurisesta näkökulmasta jo suunnitteluvaiheessa.