Voimaannuttavaa työnohjausta

Työnohjaus on menetelmä, jossa työntekijä tutkii yhdessä työnohjaajan kanssa omaan perustehtävään, työtapaan ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia. Työnohjaus tarjoaa ohjattavalle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan sitä, mitkä asiat työssä edistävät työhyvinvointia ja kehittymistä, ja mitkä asiat toisaalta kuluttavat voimavaroja.

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa tavoitteenamme on kannustaa ja ohjata osallistujia keskustelun, eli dialogin, kautta tuottamaan yhdessä jotakin uutta. Pyrimme aina ohjaustilanteissa luomaan parhaat mahdolliset puitteet turvalliselle sekä luottamukselliselle työskentelylle. Tällöin työnohjaus on voimaannuttavaa ja yksilöiden erilaisuutta kunnioittavaa ja edesauttaa uusien oivalluksien syntymistä. Haluamme kannustaa ohjattavia pohtimaan sitä, miten meidän kannattaa olla, ajatella ja toimia, jotta yhteistyö ja työyhteisö kehittyy.

Työnohjauksen tavoitteet ovat aina asiakaslähtöisiä. Ne voivat olla esimerkiksi työtehtävien selkiyttäminen, työhyvinvoinnin lisääminen tai työyhteisön toimivuuden parantaminen. Työntekijät etsivät työnohjauksen avulla usein uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, vaikeuksiin tai ongelmatilanteisiin.

Ohjaamme myös englanniksi.